Shantykoor “De Oostvaarders”

Dag: Zondag 9 september
Tijd: van 13.00 – 13.30  en van 14.45 – 15.15
Plaats: Koornmarkt Almelo
Website:

http://www.shantykooroostvaarders.nl/